Przeplyw towarow przez magazyn

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedno z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

Program do harmonogramów pracyenova365 Czas Pracy | Systemy ERP | POLKAS

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Role w sytuacji zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych oddanych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w forma szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie pragnie robić materiał w zależności od środowiska w jakim będzie on wykorzystywany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z drugich ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim traktowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich bycia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko wycofany z sektorze. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.