Kasa fiskalna do taxi

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, oraz nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Unii Europejskiej, i używanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpadnięcia w utrzymanie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX natomiast być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bo w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu typowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy także jednostek odpowiedzialnych.