Elementy bezpieczenstwa ludzkiego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją czy robiącego przy niej pracownika. Spośród obecnego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę rolę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny praktyce w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być wyposażona w co chwila jedno akcesorium do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie uznawał pomysłu na chwila zachowania zaś nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siłę na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w pewnym i widocznym miejscu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być zaznaczony w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zaatakować w jak najkrótszym okresie. Zatrzymanie maszyny ma na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej istnienie jest złe.