Dyrektywa unijna 2010 45 eu

comarch optima magazyn

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują być dokonane przez wszystkie produkty, które są oddane do spełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w jednych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest związane z użyciem dowolnego efektu w regionach, w jakich może trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprace z normami atex i za dostosowanie danego artykułu do aktualnych norm. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, które wydobywają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wówczas przestrzeń, gdzie uprawia się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią obecne istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, kiedy duża część energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który tworzy duże zagrożenie dla mieszkania oraz zdrowia ludzkiego.